Zastępstwa w dniu 15.10.2018 poniedziałek
wersja d
Regina Bratkowska
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 D - Język polski, 33A Krzysztof Skakuj świetlica
2 4 H - Język polski, 33A Krzysztof Skakuj świetlica
3 4 G - Język polski, 33A Grażyna Kuśmierczyk świetlica
       
Grażyna Chmiel
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 A - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., 21C Iwona Paleń  
2 2 A - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., 21C Teresa Maiło  
4 2 A - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., 21C Teresa Kierepka  
5 2 A - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., 21C Teresa Kierepka  
       
Zbigniew Czajkowski
lekcja opis zastępca uwagi
6 6 A(1) - Wychowanie fizyczne, Włodzimierz Kulpa  
7 6 B(1) - Wychowanie fizyczne, Włodzimierz Kulpa  
8 6 B(1) - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, Włodzimierz Kulpa  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 1-H Andrzej Jakubiec  
6 1-H Włodzimierz Kulpa  
7 1-H Włodzimierz Kulpa  
       
Jacek Dubiel
lekcja opis zastępca uwagi
4 4 B - Muzyka, 15B Krzysztof Skakuj świetlica
5 -   chór odwołany
6 -   chór odwołany
       
Maciej Gubernat
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 A - Religia, 13C Joanna Kowal  
2 - Religia-0, Joanna Kowal o. przedszk.9:00-10:00
3 - Religia-0, Joanna Kowal o. przedszk. 10:00-10:30
4 1 C - Religia, 15A Grażyna Kuśmierczyk świetlica
       
Bernarda Hyła
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 F - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., 22C Anna Kwiecień  
2 2 F - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., 22C Anna Kwiecień  
3 2 F - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., 22C Maria Chmiel  
4 2 F - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., 22C Maria Chmiel  
       
Irena Lasek
lekcja opis zastępca uwagi
1 - Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu/podstawa proramowa, Iwona Walas 0b 8:00-9:00
2 - Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu/podstawa proramowa, Iwona Walas 0b 9:00-9:30
3 - Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu/podstawa proramowa, Ala Kuźnicka 0b 10:00-11:00
4 - Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu/podstawa proramowa, Ala Kuźnicka 0b 11:00-12:00
       
Anna Łygan
lekcja opis zastępca uwagi
5 - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, Katarzyna Lachawiec 15A 11:40-12:40
6 - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, Katarzyna Lachawiec 15A 12:40-13:40
7 - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, Iwona Paleń 15A 13:40-14:40
8 - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, Małgorzata Ciupak 15A 14:40-15:10
9 - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, Małgorzata Ciupak 12C 15:10-16:10
       
Maria Turos
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 E - Religia, 11C Małgorzata Ciupak  
4 1 D - Religia, 12C Małgorzata Ciupak  
5 3 B - Religia, 13A Małgorzata Ciupak  
       
Ewa Widomska
lekcja opis zastępca uwagi
2 5 E - Matematyka, 34A Katarzyna Orzeł  
3 5 G - Matematyka, 15B Krzysztof Skakuj  
       
Stefania Wójcik
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 C - Plastyka, 25B Elżbieta Bucior l. biblioteczna
2 6 A - Plastyka, 25B Elżbieta Bucior l. biblioteczna
4 5 A - Plastyka, 25B Dorota Styk matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  1-B Bożena Kapica  
1 1-B Bożena Kapica  
2 1-B Iwona Kokoszka  
3 1-B Agnieszka Banasiak-Wiśniewska  
       
Anna Żytko
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 B - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., 13A Bożena Matysek  
2 3 B - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., bas3 Jadwiga Flis (za n.u.)
3 3 B - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., 13A Izydora Tatar  
4 3 B - Ed. pol. społ.-przyr. mat. zaj. techn., 13A Anna Bielecka  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN