Zastępstwa w dniu 04.01.2018 czwartek
Joanna Kulpa
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 E - hist. i spol, 16B,L4 Z. Kiszka  
2 5 A - hist. i spol, 23B,L4 M. Widz  
3 4 B - historia, 16B,L4 A. Ku¶mierczyk  
4 5 C - hist. i spol, 16B,L4 A. Ku¶mierczyk  
5 5 D - hist. i spol, 16B,L4 A. Ku¶mierczyk  
6 6 C - hist. i spol, 16B,L4 A. Ku¶mierczyk  
7 - ¶wietlica, ,L4 J. Jarosz 13A 13:40-14:40
8 - ¶wietlica, ,L4 J. Jarosz 13A 14:40-15:10
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 P-B A. Ku¶mierczyk  
5 P-B A. Ku¶mierczyk  
       
Włodzimierz Kulpa
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 A(1) - s_zaj.sport., ,L4 Z. Czajkowski  
2 4 F(2) - wf, ,L4 R. Boryński  
3 6 B(1) - wf, ,L4 R. Bratkowski  
4 WF chłopców klas 6d i 6e - wf, ,L4 A. Jakubiec  
5 6 A(1) - wf, ,L4 Z. Czajkowski  
       
Iwona Wojtan
lekcja opis zastępca uwagi
6 - WDZwR, ,L4 G. Ku¶mierczyk 4d/4e
7 - WDZwR, ,L4 G. Ku¶mierczyk 5b/5d
       
Stefania Wójcik
lekcja opis zastępca uwagi
2 6 B - plastyka, 25B,Konkurs G. Ku¶mierczyk ¶wietlica
3 5 A - plastyka, 23B,Konkurs G. Ku¶mierczyk ¶wietlica
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 1-B J. Kałamajka-Krzosek  
2 1-B J. Kałamajka-Krzosek  
Przygotowano za pomoc± programu firmy VULCAN